DMC przyczepy – jaka przyczepa na kategorię B ? Kiedy potrzebne jest specjalne prawo jazdy na przyczepę ?

Zapoznaj się z naszym poradnikiem

Definicje:

DMC -Dopuszczalna Masa Całkowita – Wartość wyrażana w kilogramach, informująca nas o tym ile maksymalnie może ważyć pojazd razem z ładunkiem. W dowodzie rejestracyjnym pozycja F2

Masa własna – waga pojazdu wyrażona w kilogramach – pozycja G w dowodzie rejestracyjnym

Dopuszczalna Ładowność – maksymalna dopuszczalna waga ładunku który można przewozić na przyczepie

Przyczepa lekka –  przyczepa o DMC nie przekraczającym 750kg

Przyczepa ciężarowa – przyczepa o DMC przekraczającym 750kg

prawo jazdy na przyczepę

Informacje w dowodzie rejestracyjnym samochodu nt. uciągu haka holowniczego:

Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy pozycje O1 i O2:

O1 Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem – informuje nas o maksymalnym DMC przyczepy z hamulcem najazdowym jaką możemy przypiąć do naszego samochodu

O2 Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca – informuje nas o maksymalnym DMC przyczepy bez hamulca najazdowego jaką możemy przypiąć do naszego samochodu.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia nas do kierowania pojazdem lub zespołem pojazdów o DMC do 3500kg

Prawo jazdy kategorii B96 uprawnia nas do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t (z wyjątkiem autobusu i motocykla);

pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),

zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 4,25 t składającym się z pojazdu samochodowego wymienionego powyżej (z wyjątkiem autobusu i motocykla) i przyczepy innej niż lekka,

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia nas do kierowania:

zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego

Pamiętaj, że w Polsce obowiązują Dopuszczalne Masy Całkowite (DMC). Przykład:
Przyczepa Kujawiak o Dopuszczalnej masie całkowitej 750kg – masa przyczepy to 180kg, nawet pusta będzie przez Policje oraz Inspekcje Transportu samochodowego traktowana jako pojazd o masie 750kg. Bardzo często można w ten sposób narazić się na mandat np. za brak opłaty Viatool, jeśli zespół pojazdów przekracza Dopuszczalną masę 3500kg. W przypadku ciągnięcia przyczepy o DMC większym niż 750kg, w wielu przypadkach będzie potrzebne prawo jazdy na przyczepę – czyli kategoria EB